Сегодня: Понедельник, 23 Май 2022

Полезные ресурсы


   

Податковий аудит

11.06.2019

Податковий аудит - це перевірка податкових звітів економічного суб'єкта.

Аудит податків проводиться аудиторською організацією в рамках спеціального завдання з розгляду податкових звітів з метою висловлення незалежної думки про ступінь достовірності та відповідності нормам, встановленим законодавством, порядку формування, відображення в обліку і сплати економічним суб'єктом податків та інших платежів до бюджетів різних рівнів і позабюджетні фонди.

Незалежний податковий аудит завжди є актуальним як для великих компаній, так і для середніх. Аудит обліку податків дозволяє істотно знизити втрати при виплатах різних штрафів.

Аудит податкової звітності необхідний з метою визначення

 • правильності обчислення можна застосувати до діяльності компанії податків
 • стану обов'язкових виплат на поточний період
 • правомірності використання податкових пільг
 • ступеня відповідності системи ведення податкового обліку вимогам законодавства

Організація і проведення податкового аудиту: порядок і учасники

 • Податковий аудит є ініціативної процедурою
 • Обсяг і формат планованого аудиту встановлюється клієнтом
 • В рамках податкового аудиту проводиться ретельна перевірка всіх аспектів діяльності організації, що впливають на її систему оподаткування
 • Перевірка здійснюється ліцензованими аудиторськими організаціями

Процедуру податкового аудиту умовно представляє собою кілька етапів:

 • експертиза системи оподаткування
 • перевірка правильності обчислення податків і здійснення виплат
 • складання звіту з описом помилок, виявлених в ході перевірки, та пропозиціями щодо їх усунення

На першому етапі аудитори проводять аналіз всіх аспектів системи оподаткування організації та виявляють проблемні сторони, що вимагають більш детального вивчення.

Далі фахівці здійснюють перевірку правильності складання податкової звітності та заповнення податкових декларацій, проводять аналіз податкових баз по кожному виду перевіряються податків.

Переваги аудиту податкової звітності

Аудит податкового обліку дає можливість виявити помилки, провести аналіз і розробити заходи щодо їх усунення. Проведення податкового аудиту дозволяє уникнути неточностей при сплаті податків, які тягнуть за собою штрафи та стягнення.

Результат аудиту податків

Результатом аудиту податкового обліку є:

 • підтвердження правильності та обґрунтованості розрахунків за податковими зобов'язаннями організації за певний період, а також:
 • оцінка методу, що застосовується при розрахунку податків в спірних ситуаціях
 • аналіз організації роздільного обліку з ПДВ та розробка методик по оптимізації оподаткування ПДВ
 • аналіз існуючої методики оцінки залишків незавершеного виробництва і готової продукції
 • підготовка рекомендацій з розділення рекламних витрат на нормовані і ненормовані й інше

Після закінчення перевірки вручення аудиторського висновку не передбачається, так як проводиться аудит системи податкового обліку, а не бухгалтерського. Результатом аудиту обліку податків і зборів є звіт, який включає повний опис виявлених порушень, рекомендації щодо усунення помилок і подальшого ведення податкового обліку.

Переваги при виборі аудиторських послуг PSP Audit

 • багаторічний досвід і ефективна методика роботи аудиторів PSP Audit
 • прийнятна вартість аудиту - оптимальне співвідношення ціна-якість (Вартість податкового аудиту (огляду): від 40 000 грн.)
 • докладний договір на проведення податкового аудиту, що включає повний список вимог замовника, а також порядок і учасників процедури
 • внутрішній податковий аудит - рекомендації по зміцненню внутрішньої системи контролю організації
 • безкоштовні консультації в ході аудиту (податки і право)

Вартість аудиту податків та зборів

Послуги податкового аудиту мають порівняно невисоку вартість, яка значно нижче величини потенційних податкових ризиків. Аудит податкової звітності покликаний захистити сумлінних платників податків від необгрунтованих претензій податкових органів і наступних можливих податкових суперечок.